Lovas Nemzet » NEMZETKÖZI HUSZÁR-PORTYA 2010

NEMZETKÖZI HUSZÁR-PORTYA 2010

2010.03.06 · Kategória: Nincs kategorizálva

huszárHa valakinek az a gondolata támad, hogy 3500km-t akar lovagolni idén, mondjuk Lisszabonból, Portugáliából, július 15-én, a legnagyobb nyári meleg idején indulva, hogy az októberi fagyokkal érkezzen meg Mikófalvára, Magyarországra, úgy hogy 48-as huszárruhában meglátogatja az útközben található szent helyeket (Fatima, Lourdes), aktiv lovassági alakulatokat (Mafra, Valladolid, Tarbes) és csatatereket, ahol egykor huszárok harcoltak (Buçaco, Salamanca, Vitoria-Gasteiz, Marengo, Lodi, Castiglione, Solferino, Visintini, Gorjansko, Pákozd,  Kápolna), volt huszárlaktanyákat (Örkény-Táborfalva,Cegléd, Jászberény), vagy néhai hires huszártisztek birtokát ( Mikófalva), nos az a gondolat a legnagyobb jóindulattal szemlélve is kiérdemli az őrült jelzőt! Pedig az idő egyre közeleg a Nemzetközi Huszár-Portya gondolatának megvalósításához…

Három évvel ez előtt történt, hogy egy dán huszártábornok nagy nyilvánosság előtt nekem köszönte meg, mint egyetlen magyar beosztottjának, hogy négy magyar huszártiszt 1762-ben megalapította azt a dán huszárezredet, amely mind a mai napig aktív szolgálatban van és ahol Ő és az összes felmenője szolgálhatott. Mint a Magyar Honvédség hivatásos tisztjét  és  mint a Fehérvári Huszárok Egyesületének  hagyományőrző huszártisztjét e pillanat óta vezérel az a gondolat, hogy meg kell tennem ezt az utat, tisztelegvén azok előtt a magyar elődeink előtt, akik valaha megreformálták a korabeli lovashadviselést, tisztelegnem kell mindazon népek fiai előtt, akik a magyar példát követve huszárként éltek és haltak a harcmezőn. Valamikor 34 ország hadereje adaptálta ezt a magyar könnyűlovasságot, annak harceljárásait, az egyenruháját, a lókiképzési és lovaglási módszerét és a “huszár virtust”… Napjainkban mi utánozzuk azokat, akik valaha tanítványaink voltak. Az amerikai lovasság kiképzője és alapitó atyja, Fabriczy Kováts Mihály huszárezredes csak  rázná a fejét…. De nem csak ezen! Nincs a Magyar Honvédségnek egy olyan alakulata, amely, ha bár feladatrendszerét tekintve közel azonos, nevében hordozná, hogy huszár; nincs hazánkban a Magyar Huszárnak múzeuma, mely a Pákozdi Nemzeti Emlékhelyen méltó módon állíthatna emléket  dicsőségeinek; s ami talán egyáltalán nem közismert, hogy a Lovas Nemzeti Díszegységet a rendőrség működteti és nem a Magyar Honvédség, tömegoszlatásra kiképzett rendőrök és rendőrlovak reprezentálják a magyar huszárságot a nemzeti ünnepeinken. Igaz, kezdetben voltak benne katonák is, igaz, hogy annak idején használták a huszárságot karhatalomra is… Ideje lenne méltó és szellemiségének megfelelő helyre tenni ezeket a dolgokat!

E három dolog csak kiragadott példa a célok közül, melyekért ezen az úton lovagolva talán tehetek is valamit. De van itt még egy felismerés is… Mint honvédtiszt megjártam az összes műveleti területet, szolgáltam Irakban, Afganisztánban és Koszovóban is “vendégeskedtem”. Mindenhol azt tapasztaltam, hogy ott az egykori Magyar Huszár által tökélyre fejlesztett harceljárásokat, a járőrözést, konvoj-kíséretet, felderítést, a meglepetészerű támadást, a rajtaütést és lesállást használják a szembenálló felek. Mindenhol találkoztam külföldi huszártisztekkel, azon aktív külföldi huszárezredek tagjaival, amelyek megmaradtak és őrzik a huszárhagyományokat.

Nagy tiszteletet kaptam a dán huszároktól, akiket meglátogathattam és lovagolhattam náluk, rengeteg segitséget adtak a hollandok és a francia Bercsényi huszárok Afganisztánban és Koszovóban, de nem szabad kihagynom a kanadaiakat és az amerikai lovasság tagjait sem. Ők őrzik azt, amit mi talán már elfelejtettünk…. Megtapasztaltam, hogy a NATO-n belül létezik egy láthatatlan kapocs, mely összeköt minket s ez a Huszárság szellemisége. Ezért nemzetközi ez a portya! Útközben a csatlakozó lovasokkal (katonákkal, hagyományőrzőkkel és civilekkel) együtt lovagolva hangsúlyozzuk,, hogy fontos a múlt értékeinek megőrzése, hogy azokból tanulva megtaláljuk a helyes választ jövő kihivásaira. Mint ahogy olvashatjuk az egri 60. gyalogezredemlékművén:

“ Beszél e kő, regéli hősi tetteink,

hogy majd, ha újabb tettekre hív a hon megint,

példánk nyomán könnyű legyen az áldozat.”

Két éve készülök az útra, a Fehérvári Huszárok Egyesületének és a Honvéd Zrínyi Sportegyesület Katonai Lovas Szakosztályának jóvoltából megvan minden felszerelésem, tökéletes egyenruhám. Bízom benne, hogy saját forrásaim megengedik majd, hogy legyen a lovaimnak megfelelő ellátása és szegényesen bár, de az ember se maradjon sem igével, sem kenyérrel szűkön. Vettem két gyönyörű lovat itt Portugáliában és a Balassa Konstantin huszárőrnagy által leírt, a Bala-Sa Természetes Lovaskör által ápolt és követett hagyományos magyar lókiképzési módszer szerint készítem őket az útra.

Három délceg fiatalember jelentkezett nálam,  – mindannyian hagyományőrző huszárok -, hogy jönnének. Így alkotnánk a Nemzetközi Huszár Portya állandó tagjait alkotó Magyar Huszárjárőrt, de az elszántságukon, egyenruhájukon, lovukon és a lovastudásukon kivül nincs meg az anyagi fedezetük. Én nekik a végrehajtható feladaton kívül ételt, szállást és a lovuknak abrakot adni nem tudok. Eddig sem ők, sem én innen a messzi Portugáliából  nem találtunk senkit, aki szponzorálná ezt az ügyet, aki hajlandó lenne egy kisérőjárművel (egy lószállító vontatására alkalmas terepjáró és egy kettes lószállító), a 4000km-re szükséges üzemanyaggal és tisztességes ellátásra elégséges anyagiakkal is támogatni a portyát egy hat országon átivelő multinacionális reklámért cserébe.

Érdeklődés esetén szivesen megküldjük a kidolgozott projekt tervét (Hadműveleti tervet) magyarul és angolul, ill. bármilyen kérdést megválaszolunk a hussarpatrol2010@yahoo.com címen.

A tervezett Magyar Huszárjárőr nevében:

Ádám Barnabás

honvéd és hagyományőrző huszár alezredes

Monte Estoril, Portugália

Fatal error: Call to undefined function upm_save() in /var/www/clients/client10/web18/web/wp-content/themes/adsimple/single.php on line 14