A Lovas Nemzet  magazin kiadója a Lovas Nemzet Kft.

Postacímünk: 8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u. 17.

Email címeink: lovasnemzet@lovasnemzet.hu és hirdetes@lovasnemzet.hu

Telefonszámunk: +3670/60-48-578

Kiadja: Király Arab Ménes Kft.
Felelős kiadó: Király László
(kiralylaszlo@lovasnemzet.hu)
Főszerkesztő: Király Éva
(szerkeszto@lovasnemzet.hu)
Főmunkatárs: Balázs József
Állandó munkatársaink:
Balogh Eszter, Dr. J. E. Flade,
Dr. Filipsz István, Dr. Mihók Sándor,
Erdélyi Magdolna, Hirskó Renáta,
Istenes Csilla, Kövy András,
Molnár Miklós, Ornyik Sándor,
Roflics Fanni, Sarbu András,
Sárffy Tamás, Tarnóczy Mária,
Tuska Viktória,
Fotó: Futár Ernő, Gál Ildikó, Hajdu Krisztina, Mitrov Gabi, Nagy Lajos
Nyomdai előkészítés és lapterv: ifj. Király László
Nyomdai munkák:
Print Invest Magyarország Kft.
9027 Győr, Almafa u. 13.
Felelős vezető: Ványik László
Elérhetőségeink:
Lovas Nemzet 7601 Pécs, Pf. 303
lovasnemzet@lovasnemzet.hu
http://www.lovasnemzet.hu/
Hirdetés:
+3630/38-57-915
hirdetes@lovasnemzet.hu
Előfizethető a Magyar Posta valamennyi postahivatalában és a kézbesítőknél. Megvásárolható hírlapárusoknál, lovas szaküzletekben, valamint utánrendelhető a szerkesztőség postacímén.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág Központi Hírlap Irodája. A lap előfizethető a postákon és a kézbesítőknél, megrendelhető a hirlapelofizetes@posta.hu email címen, a
06 80 444 444 zöld számon, vagy levélben a MP Zrt. Központi Hírlap Iroda, Budapest 1900 címen.
További információ: 06 80 444 444 vagy www.posta.hu
Előfizetési díjak:
negyedévre 2000, -Ft
félévre 4000,-Ft
egy évre 7800,-Ft.
A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
ISSN: 1416-2377

Felelős kiadó: Király László | kiralylaszlo@lovasnemzet.hu

Főszerkesztő: Király Éva | kiralyeva@lovasnemzet.hu

Főmunkatárs: Balázs József

Nyomdai munkák: Pauker Nyomdaipari Kft., 1047 Budapest, Baross u. 11-15.